Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Ślubowanie pierwszoklasistów

Kategoria:

Ślubujemy! - uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Ten szcze­gólny dzień w tym roku odbył się 4 listopada 2022 roku. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów piosenek, wierszy, wytrwale ćwiczyli podczas prób pod okiem swojej wychowawczyni- p. Patrycji Machaj- Irzyk. Uroczystość rozpoczęła p. dyr. Dominika Karkoszka, która powitała wszystkich zebranych nauczycieli oraz rodziców i uczniów. Pierwszacy błysnęli talentem. Znajomość hymnu szkoły, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Pani Dyrektor, ogromnym ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne.  Nie obyło się bez słodkiej niespodzianki od rodziców.

         Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. A rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.