Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Nauczyciele

Kategoria:

Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Kiczorach

Rok szkolny 2018/2019

Lp.        Nauczyciel

     Przedmiot

1.

2.

3.

mgr Helena Omylak – dyrektor

mgr Edyta Mikłusiak

mgr Anna Kubacka

Przyroda, Biologia
Wychowawca klasy  VIII
Chemia
Fizyka

4. ks. mgr Damian Obrał Religia

5.

6.

mgr Wioletta Machaj

mgr.Gabriela Trzop

mgr Anna Kramarz

Język polski kl.VI, VII, VIII
 
Wychowawca klasy IV-V

Język polski kl.IV-V

7.

mgr Alicja Kramarz

mgr Katarzyna Pawlak

Język angielski, Język niemiecki

Język angielski

8.

mgr Maria Polańska –Nowak

Edukacja wczesnoszkolna, WOS
Wychowawca kl. I

9.

10.

mgr Maria Flaszczyńska  

mgr Joanna Zbieżek

Edukacja wczesnoszkolna
Wychowawca kl II 
Geografia, 
Wychowawca kl. 0

11. mgr Andrzej Habina Historia i społeczeństwo
12. mgr Dominika Karkoszka

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca Klasy „III”

13.

14.

mgr inż. Janusz Warzeszak

 

Matematyka i informatyka

Technika

15. mgr Magdalena Smreczak Plastyka
16. mgr Aneta Lach Muzyka
17. mgr Zofia Kowalczyk Wychowanie fizyczne
18. Agata Barszcz Pedagog szkolny