Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Nauczyciele

Kategoria:

Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Kiczorach

Rok szkolny 2023/2024

Lp.        Nauczyciel

       Przedmiot

1.

2.

3.

4.

mgr Dominika Karkoszka -Dyrektor


mgr Helena Omylak – 

mgr Sylwia Bochaczyk

mgr Anna Kubacka

Edukacja wczesnoszkolna
Wychowawca klasy I

Przyroda, Biologia
Wychowawca klasy  VIII
Chemia

Fizyka

5. ks. mgr Radosław Korkosz Religia

6.

7.

8.

mgr Wioletta Machaj

mgr Gabriela Trzop

mgr Sylwia Bochaczyk

Język polski kl.IV,V ,VI, VII. Wychowawca klasy IV-V, biblotekarz
J. polski klasa VIII, nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagogik

Wychowanie do życia w rodzinie

9.

10.

mgr Gabriela Antałczyk


mgr Katarzyna Pawlak

Język niemiecki


Język angielski


11.

mgr Monika Karkoszka

Matematyka kl VII i VIII

12.

13.

mgr Maria Flaszczyńska  

mgr Joanna Rokita


mgr Maria Polańska-Nowak

Edukacja wczesnoszkolna
Wychowawca kl. II  III
Geografia, 
Wychowawca kl. 0
Wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna

14. mgr Andrzej Habina WOS
15.  mgr Katarzyna Bandyk  Muzyka

16.

 

mgr inż. Janusz Warzeszak

 

Matematyka i informatyka

Technika

17. mgr Magdalena Smreczak Plastyka
18. mgr Krzysztof Wziątek Historia
19. mgr Zofia Kowalczyk Wychowanie fizyczne, EDB,wychowaca klasy VI-VII
20. Agata Barszcz Pedagog szkolny, pedagog specjalny
21. mgr Beata Rudnicka Doractwo zawodowe