Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Nasz Patron

Kategoria:

Wybór patrona jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Patronem powinien być człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, którego życie i działalność służą pokoleniom. Patron to autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. Społeczność szkolna powinna identyfikować się z patronem swojej szkoły i mieć do niego emocjonalny stosunek.
    
          2012 roku przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli wybrali Ojca Świętego Jana Pawła II, jako najlepszego spośród wyłonionych kandydatów, na patrona naszej Szkoły.
   
           Ten wielki Polak, niezwykły papież i wspaniały człowiek z całą pewnością spełnia powyższe kryteria. Pozostał bliski zarówno rodzicom naszych uczniów, którzy byli świadkami Jego pontyfikatu, jak i samym uczniom, dla których wspomnienia o nim są jeszcze żywe.

           Bolesne doświadczenia z dzieciństwa oraz przeżycia wojenne ukształtowały Jego silny charakter oraz pełną miłości i szacunku postawę wobec drugiego człowieka, jakże wyraźną w Jego nauczaniu. Jako młody człowiek zadziwiał swoich rówieśników swoją pracowitością, wytrwałością w dążeniu do celów i odwagą. Już wtedy był postacią charyzmatyczną. Karol Wojtyła był nie tylko pilnym uczniem i studentem, w jakże trudnych czasach, ale też dbał o wszechstronny rozwój zarówno swojego ducha, jak i ciała.

            Wybór Błogosławionego Jana Pawła II na patrona był słuszny chociażby ze względu na to, że właśnie dzieci i młodzież nasz papież ukochał najbardziej, czego wyraz dawał wielokrotnie podczas swoich spotkań z nimi. Był jednocześnie wspaniałym nauczycielem i wychowawcą, który nie wahał się stawiać wysokich wymagań, a zarazem okazywać wiarę w możliwości młodych ludzi. Czynił to jednocześnie z miłością, której młodzi tak bardzo potrzebują i szukają. Jego oczekiwania i wskazówki były jednoznaczne - ukazywał nade wszystko bezwarunkową wartość życia ludzkiego oraz godność każdej osoby. Nie bał się podejmować trudnych tematów. Jednocześnie bardzo wiele wymagał również od siebie, o czym świadczą Jego przyjaciele i współpracownicy.

               Jego życie jest przykładem tego, jak można kochać Boga, Ojczyznę i drugiego człowieka. Znaczenie tych wartości Jan Paweł II zawsze podkreślał w swoim nauczaniu.  

               Błogosławiony Jan Paweł II to postać z teraźniejszości, znana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Pragniemy, aby wybór tego wyjątkowego człowieka, tolerancyjnego chrześcijanina, oddanego Ojczyźnie Polaka na patrona naszej szkoły przyczynił się do kształtowania w naszych uczniach postaw, które są odzwierciedleniem stylu Jego życia i treści nauczania. Pragniemy, aby patron naszej szkoły uosabiał wartości uniwersalne, ale bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom, był pomocny w edukacji i wychowaniu kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.