Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Spotkanie z policjantami w szkole

Kategoria:

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

              Jak co roku, 3 listopada 2023 r., odbyło się w naszej szkole spotkanie z Policjantami. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz odpowiedzialność nieletnich.
              W klasach klas I-III Policjanci przypomnieli zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym, apelowali o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, podkreślili ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomnieli również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Poruszyli  także tematy związane z  bezpieczeństwem w życiu codziennym: w domu, w szkole, podczas zabawy w różnych miejscach.

               Natomiast  w klasach IV- VIII funkcjonariusze poruszyli temat cyberprzemocy, który polega na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu, wyśmiewaniu innych osób z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak: serwisy społecznościowe, SMS-y, telefony komórkowe, strony internetowe oraz jakie są konsekwencje przemocy słownej.
Policjanci zwrócili również uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami. Przestrzegali przed niebezpieczeństwami związanymi z przyjmowaniem od nieznajomych osób słodyczy, które mogą zawierać narkotyki.

Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.