Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Projekt

Kategoria:

Projekt pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Uczniowie klas I – III brali udział w projekcie „Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!”, organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i Małopolskiego Kuratora Oświaty. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa, w której dzieci i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób mieli poinformować seniorów, jak nie stać się ofiarą oszustwa. Forma wykonania zadania była dowolna. Mógł to być plakat, list, krótka scenka dramowa, rozmowa telefoniczna.

Dzieci obejrzały najpierw film edukacyjny, a następnie w różnorodny sposób poinformowały seniorów jak nie stać się ofiarą oszustwa. Część uczniów wykonała  rysunki, pozostali redagowali listy, w którym przestrzegali wszystkich przed akcjami „Na policjanta”, „Na wnuczka”, Na pracownika administracji”.

Projekt- apel spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Z informacji od dzieci również wynika, że ich dziadkowie i babcie bardzo pozytywnie odebrały troskę o ich bezpieczeństwo.