Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Innowacja

Kategoria:

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (...) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”

Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”.

 

W  Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II  realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „Kto Ty jesteś- Polak Mały”.  Celem tej innowacji było  m. in.: wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji, rozbudzanie uczucia miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków, świąt państwowych i rocznic, kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych, rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej, a także promocja aktywnej postawy obywatelskiej. Podczas zajęć dzieci wzbogacały wiedzę na temat naszej miejscowości oraz regionu, Ojczyzny, zapoznały się z symbolami narodowymi, zapoznały się z kulturą i tradycjami naszego kraju, tańcami, potrawami i strojami regionalnymi. Uczniowie poszerzali również wiedzę na temat świąt państwowych i wiedzą co to znaczy być „patriotą”.

Aby podsumować wiedzę uczniów pani Maria Polańska- Nowak i  uczniowie klasy II i III przebrali się za wybitne postacie związane z historią Polski. Na szkolnym korytarzu mogliśmy więc spotkać: Marię Skłodowskę- Curie,  Piotra Curie, Bolesław Chrobrego,  Jana Pawła II,  Ulricha von Jungingena,  Jana Matejko, Królową Jadwigę, Marię Konopnicką, ks. Ferdynanda Machaya i innych. Uczniowie przygotowali również krótkie informacje na temat swoich postaci.