Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Ewakuacja

Kategoria:

PRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLE

2 listopada b.r. o godzinie 9.00 przeprowadzono próbną ewakuację uczniów i pracowników szkoły.  Akcja miała na celu sprawdzenie przygotowania placówki na wypadek wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia rozpoczął sygnał alarmowy, po którym uczniowie wraz z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły niezwłocznie udali się do najbliższych możliwych wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z planem ewakuacji. Wszyscy poradzili sobie doskonale. Udało się uniknąć tłoku i chaosu. Po wyjściu ze szkoły uczniowie i pracownicy skierowali się do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie dyrektor szkoły pani Dominika Karkoszka sprawdziła, czy wszyscy opuścili zagrożony obiekt. Jak się okazało wszyscy obecni w tym dniu w szkole uczniowie, nauczyciele i pracownicy zgromadzili się w wyznaczonym miejscu ewakuacji. W ten sposób kadra i dzieci przećwiczyli sposób postępowania i zachowania, na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Była to niezwykle pouczająca i ważna lekcja zachowania się w sytuacjach trudnych, gdyż od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.

Dzień Patrona

Kategoria:

UROCZYSTE OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY I X ROCZNICY NADANIA IMIENIA SZKOLE

  

 21 października 2022, jak co roku, społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Kiczorach po raz kolejny uczciła swojego Wielkiego Patrona- Świętego Jana Pawła II.
W tym dniu wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiczorach. Mszę św. odprawił ks. kan. Jerzy Bargiel , zaś kazanie wygłosił ks. Bartłomiej Małek, który wzywał zgromadzonych do czerpania wzorca z Patrona szkoły i naśladowaniu go na każdym etapie swojego życia. W uroczystej Mszy Św. brali udział przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy – Mateusz Lichosyt, Sekretarz Gminy- Jan Kuliga oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych- Marzena Michalak. Zaproszenie na uroczyste obchody Dnia Patrona przyjął również sołtys wsi Kiczory-Henryk Kowalczyk.

Po Mszy Św. wszyscy udali się w uroczystym korowodzie za sztandarem, do budynku szkoły, gdzie Pani Dyrektor Dominika Karkoszka po powitaniu wszystkich gości oraz słowie wstępnym oddała głos uczniom, którzy przygotowali wzruszającą akademię, upamiętniającą X rocznicę Nadania Imienia Szkole. Tegoroczna akademia przywołała postać św. Jana Pawła II z perspektywy dwóch jego najbliższych współpracowników: ochroniarza-Camillo Cibin oraz osobistego fotografa- Arturo Mari. Uroczysty montaż słowno – muzyczny przeplatany ciekawymi urywkami filmowymi z kazaniami św. Jana Pawła II, przygotowała klasa II i III pod kierunkiem pani Marii Flaszczyńskiej i ks. Bartłomieja Małka. Niezwykły wyraz artystyczny i wyjątkowa atmosfera tego spotkania została osiągnięta dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów, którzy prezentując swoje talenty upamiętnili sylwetkę  wybitnego rodaka.

Kolejnym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Jan Paweł II i jego podróże”.  Wszystkie prace, które wpłynęły, zachwyciły swoją niezwykłą wymową i treścią. I miejsce zajęła Anna Faron z kl. 0, II miejsce zajął – Maximilian Komperda z kl. III, zaś III miejsce przypadło Antoninie Bandyk, z klasy  II.  Prace uczniów stanowiły również scenografię uroczystości. Dla uczniów klas starszych IV-VIII został przygotowany szkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II, w którym I miejsce zajął:  Bartosz Gnida z kl. IV, II miejsce zajęła Amelia Słaby z klasy VIII, a na III miejscu uplasowała się – Małgorzata Gnida z kl. VIII.
            Podczas uroczystości Sekratarz Gminy Lipnica Wielka – pan Jan Kuliga w swoich słowach zwróciła uwagę na wartości, którymi powinniśmy się kierować w życiu. Również ks. Proboszcz gratulowała uczniom występu i  postaci Patrona. Na zakończenie Dyrektor Szkoły pani Dominika Karkoszka podziękowała wszystkim gościom za przybycie, występującym uczniom i życzyła zgromadzonym, aby mądrze kierowali własnym życiem i czynili dobro.
            Po raz kolejny uczniowie udowodnili, że Święty Jan Paweł II jest wciąż obecny w ich sercach. To właśnie dla Niego  pragną zbudować z własnego życia dzieło sztuki i chcą podążać przez życie drogą przykazań Bożych.

Przerwa na czytanie 2022

Kategoria:

3 listopada, tj. czwartek, nasza szkoła będzie brać udział w Międzynarodowej akcji "Przerwa na czytanie" połączonej z Dniem Postaci z Bajek (baśni). Bardzo proszę o uświetnienie tego dnia strojem przedstawiającym wybraną bajkową postać i przyniesienie ulubionej książki (książek). Jeśli pogoda dopisze, wyjdziemy na boisko szkolne. W razie niepogody akcja przebiegnie na korytarzach. Zorganizujemy także konkurs na najciekawszy strój.