Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Rada Rodziców

Kategoria:

 Rada rodziców:

Klasa O: Edyta Jurczak

Klasa I: Tomasz Kramarz

Klasa II: Marcela Klima

Klasa III: Sylwia Karkoszka

Klasa IV: Danuta Wilk- Juraszek

Klasa V: Bogusława Kadłubek

Klasa VI: Grażyna Karkoszka

Klasa VII: Anna Kapałka

Klasa VIII: Teresa Wilk- Juraszek

 

 

Przewodnicząca: Grażyna Karkoszka

Zastępca: Danuta Wilk- Juraszek

 

Nasz Patron

Kategoria:

Wybór patrona jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Patronem powinien być człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, którego życie i działalność służą pokoleniom. Patron to autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. Społeczność szkolna powinna identyfikować się z patronem swojej szkoły i mieć do niego emocjonalny stosunek.
    
          2012 roku przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli wybrali Ojca Świętego Jana Pawła II, jako najlepszego spośród wyłonionych kandydatów, na patrona naszej Szkoły.
   
           Ten wielki Polak, niezwykły papież i wspaniały człowiek z całą pewnością spełnia powyższe kryteria. Pozostał bliski zarówno rodzicom naszych uczniów, którzy byli świadkami Jego pontyfikatu, jak i samym uczniom, dla których wspomnienia o nim są jeszcze żywe.

           Bolesne doświadczenia z dzieciństwa oraz przeżycia wojenne ukształtowały Jego silny charakter oraz pełną miłości i szacunku postawę wobec drugiego człowieka, jakże wyraźną w Jego nauczaniu. Jako młody człowiek zadziwiał swoich rówieśników swoją pracowitością, wytrwałością w dążeniu do celów i odwagą. Już wtedy był postacią charyzmatyczną. Karol Wojtyła był nie tylko pilnym uczniem i studentem, w jakże trudnych czasach, ale też dbał o wszechstronny rozwój zarówno swojego ducha, jak i ciała.

            Wybór Błogosławionego Jana Pawła II na patrona był słuszny chociażby ze względu na to, że właśnie dzieci i młodzież nasz papież ukochał najbardziej, czego wyraz dawał wielokrotnie podczas swoich spotkań z nimi. Był jednocześnie wspaniałym nauczycielem i wychowawcą, który nie wahał się stawiać wysokich wymagań, a zarazem okazywać wiarę w możliwości młodych ludzi. Czynił to jednocześnie z miłością, której młodzi tak bardzo potrzebują i szukają. Jego oczekiwania i wskazówki były jednoznaczne - ukazywał nade wszystko bezwarunkową wartość życia ludzkiego oraz godność każdej osoby. Nie bał się podejmować trudnych tematów. Jednocześnie bardzo wiele wymagał również od siebie, o czym świadczą Jego przyjaciele i współpracownicy.

               Jego życie jest przykładem tego, jak można kochać Boga, Ojczyznę i drugiego człowieka. Znaczenie tych wartości Jan Paweł II zawsze podkreślał w swoim nauczaniu.  

               Błogosławiony Jan Paweł II to postać z teraźniejszości, znana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Pragniemy, aby wybór tego wyjątkowego człowieka, tolerancyjnego chrześcijanina, oddanego Ojczyźnie Polaka na patrona naszej szkoły przyczynił się do kształtowania w naszych uczniach postaw, które są odzwierciedleniem stylu Jego życia i treści nauczania. Pragniemy, aby patron naszej szkoły uosabiał wartości uniwersalne, ale bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom, był pomocny w edukacji i wychowaniu kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

Historia Szkoły

Kategoria:

         Szkoła Podstawowa w Kiczorach należy do Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej. Położona jest w małej, przeuroczej miejscowości Kiczory pod Babią Górą. Społeczność Kiczor liczy około 560 mieszkańców zajmujących 147 domów. Dyrektorem szkoły od wielu już lat jest mgr Helena Omylak. Nowy, przestronny i zadbany budynek szkoły, sprawia, że istnieją w nim bardzo dobre warunki do pracy dydaktycznej, dożywiania uczniów oraz prowadzenia Przedszkola dla dzieci z Gminy Lipnica Wielka, które istnieje od września 2001r. W okresie wakacji szkoła jest miejscem wypoczynku dla młodzieży głównie
z Warszawy.

     Dzięki dobrze przygotowanej kadrze i mało licznym klasom, szkoła oferuje   bardzo dobre warunki do nauki, a także rozwijania własnych zainteresowań. W szkole działają różne koła zainteresowań: zajęcia – przygotowanie do Sprawdzianu , kółka: czytelniczo-recytatorskie, historyczne, biblijno-misyjne, matematyczne , bibułkarstwo, sportowe.

           Nauczyciele organizują i umożliwiają uczniom udział w różnych konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, krajowym. Grupa dziecięcych muzyków wraz z grupą kolędniczą pod opieką Pana Ludwika Młynarczyka promuje szkołę , Kiczory i gminę. Otwartość , wrażliwość nauczycieli i wychowawców sprawia, że uczniowie naszej szkoły mogą czuć się bezpiecznie, że każdy z nich jest ważny i może liczyć na wszelką pomoc. Rada pedagogiczna wraz z pracownikami obsługi dbają o to, aby kształtować mądrych
i odpowiedzialnych ludzi, aby nasi uczniowie wychowywali się w poczuciu bezpieczeństwa , a szkoła kojarzyła się im z miejscem, gdzie zdobyli wiedzę i nauczyli się jak podejmować nowe wyzwania, które stoją przed nimi. Wśród absolwentów naszej szkoły są inżynierowie, prawnik i księża, obecnie wiele młodzieży kształci się w szkołach średnich i z powodzeniem podejmują studia na wyższych uczelniach.

         Od 07.01.2004 r. w budynku szkoły podstawowej w Kiczorach mieści się stała ekspozycja zbiorów ks. Władysława Pilarczyka. Zawiera ona „810 medali ułożonych tematycznie( Jan Paweł II, seria królewska, sławni pisarze i wielcy Polacy, medale o tematyce powstańczej, Józef Piłsudzki, wydane przez Księdza itd.) większość z nich wykonane
z wykonane z brązu, ale są także pozłacane i posrebrzane; obrazy na szkle malowane i olejne o tematyce religijnej oraz orawskiej i rodzinnej, 7 rzeźb sakralnych i świeckich oraz 93 różnorodne dokumenty związane z życiem księdza Władysława ( 13 zdjęć, 19 legitymacji, 45 dokumentów i 16 dyplomów)” .(cyt.- Gminne Nowiny nr 8(528)) .

       Powyższe zbiory są dostępne dla zainteresowanych, po wcześniejszym kontakcie
z dyrektorem szkoły- p. Heleną Omylak (tel. 18 2634515).

  

   W dniu 13.11.2012 r. odbyła się podniosła uroczystość nadania Imienia Bł. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Kiczorach. Mszę św. odprawił i dokonał poświecenia sztandaru Jego Ekscelencja Kardynał Stanisław Dziwisz.