Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Rada Rodziców

Kategoria:

 Rada rodziców:

Klasa O: Edyta Jurczak

Klasa I: Tomasz Kramarz

Klasa II: Marcela Klima

Klasa III: Sylwia Karkoszka

Klasa IV: Danuta Wilk- Juraszek

Klasa V: Bogusława Kadłubek

Klasa VI: Grażyna Karkoszka

Klasa VII: Anna Kapałka

Klasa VIII: Teresa Wilk- Juraszek

 

 

Przewodnicząca:     Magdalena Garaj

Zastępca: Danuta Wilk- Juraszek

 

Nasz Patron

Kategoria:

Wybór patrona jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Patronem powinien być człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, którego życie i działalność służą pokoleniom. Patron to autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. Społeczność szkolna powinna identyfikować się z patronem swojej szkoły i mieć do niego emocjonalny stosunek.
    
          2012 roku przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli wybrali Ojca Świętego Jana Pawła II, jako najlepszego spośród wyłonionych kandydatów, na patrona naszej Szkoły.
   
           Ten wielki Polak, niezwykły papież i wspaniały człowiek z całą pewnością spełnia powyższe kryteria. Pozostał bliski zarówno rodzicom naszych uczniów, którzy byli świadkami Jego pontyfikatu, jak i samym uczniom, dla których wspomnienia o nim są jeszcze żywe.

           Bolesne doświadczenia z dzieciństwa oraz przeżycia wojenne ukształtowały Jego silny charakter oraz pełną miłości i szacunku postawę wobec drugiego człowieka, jakże wyraźną w Jego nauczaniu. Jako młody człowiek zadziwiał swoich rówieśników swoją pracowitością, wytrwałością w dążeniu do celów i odwagą. Już wtedy był postacią charyzmatyczną. Karol Wojtyła był nie tylko pilnym uczniem i studentem, w jakże trudnych czasach, ale też dbał o wszechstronny rozwój zarówno swojego ducha, jak i ciała.

            Wybór Błogosławionego Jana Pawła II na patrona był słuszny chociażby ze względu na to, że właśnie dzieci i młodzież nasz papież ukochał najbardziej, czego wyraz dawał wielokrotnie podczas swoich spotkań z nimi. Był jednocześnie wspaniałym nauczycielem i wychowawcą, który nie wahał się stawiać wysokich wymagań, a zarazem okazywać wiarę w możliwości młodych ludzi. Czynił to jednocześnie z miłością, której młodzi tak bardzo potrzebują i szukają. Jego oczekiwania i wskazówki były jednoznaczne - ukazywał nade wszystko bezwarunkową wartość życia ludzkiego oraz godność każdej osoby. Nie bał się podejmować trudnych tematów. Jednocześnie bardzo wiele wymagał również od siebie, o czym świadczą Jego przyjaciele i współpracownicy.

               Jego życie jest przykładem tego, jak można kochać Boga, Ojczyznę i drugiego człowieka. Znaczenie tych wartości Jan Paweł II zawsze podkreślał w swoim nauczaniu.  

               Błogosławiony Jan Paweł II to postać z teraźniejszości, znana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Pragniemy, aby wybór tego wyjątkowego człowieka, tolerancyjnego chrześcijanina, oddanego Ojczyźnie Polaka na patrona naszej szkoły przyczynił się do kształtowania w naszych uczniach postaw, które są odzwierciedleniem stylu Jego życia i treści nauczania. Pragniemy, aby patron naszej szkoły uosabiał wartości uniwersalne, ale bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom, był pomocny w edukacji i wychowaniu kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

Historia Szkoły

Kategoria:

         Szkoła Podstawowa w Kiczorach należy do Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej. Położona jest w małej, przeuroczej miejscowości Kiczory pod Babią Górą. Społeczność Kiczor liczy około 560 mieszkańców zajmujących 147 domów. Dyrektorem szkoły od wielu już lat była mgr Helena Omylak,obecnie jest Dyrektorem mgr Dominika Karkoszka. Nowy, przestronny i zadbany budynek szkoły, sprawia, że istnieją w nim bardzo dobre warunki do pracy dydaktycznej, dożywiania uczniów oraz prowadzenia Przedszkola dla dzieci z Gminy Lipnica Wielka, które istnieje od września 2001r. W okresie wakacji szkoła jest miejscem wypoczynku dla młodzieży głównie
z Warszawy.

     Dzięki dobrze przygotowanej kadrze i mało licznym klasom, szkoła oferuje   bardzo dobre warunki do nauki, a także rozwijania własnych zainteresowań. W szkole działają różne koła zainteresowań: zajęcia – przygotowanie do Sprawdzianu , kółka: czytelniczo-recytatorskie, historyczne, biblijno-misyjne, matematyczne , bibułkarstwo, sportowe.

           Nauczyciele organizują i umożliwiają uczniom udział w różnych konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, krajowym. Grupa dziecięcych muzyków wraz z grupą kolędniczą pod opieką Pana Ludwika Młynarczyka promuje szkołę , Kiczory i gminę. Otwartość , wrażliwość nauczycieli i wychowawców sprawia, że uczniowie naszej szkoły mogą czuć się bezpiecznie, że każdy z nich jest ważny i może liczyć na wszelką pomoc. Rada pedagogiczna wraz z pracownikami obsługi dbają o to, aby kształtować mądrych
i odpowiedzialnych ludzi, aby nasi uczniowie wychowywali się w poczuciu bezpieczeństwa , a szkoła kojarzyła się im z miejscem, gdzie zdobyli wiedzę i nauczyli się jak podejmować nowe wyzwania, które stoją przed nimi. Wśród absolwentów naszej szkoły są inżynierowie, prawnik i księża, obecnie wiele młodzieży kształci się w szkołach średnich i z powodzeniem podejmują studia na wyższych uczelniach.

         Od 07.01.2004 r. w budynku szkoły podstawowej w Kiczorach mieści się stała ekspozycja zbiorów ks. Władysława Pilarczyka. Zawiera ona „810 medali ułożonych tematycznie( Jan Paweł II, seria królewska, sławni pisarze i wielcy Polacy, medale o tematyce powstańczej, Józef Piłsudzki, wydane przez Księdza itd.) większość z nich wykonane
z wykonane z brązu, ale są także pozłacane i posrebrzane; obrazy na szkle malowane i olejne o tematyce religijnej oraz orawskiej i rodzinnej, 7 rzeźb sakralnych i świeckich oraz 93 różnorodne dokumenty związane z życiem księdza Władysława ( 13 zdjęć, 19 legitymacji, 45 dokumentów i 16 dyplomów)” .(cyt.- Gminne Nowiny nr 8(528)) .

       Powyższe zbiory są dostępne dla zainteresowanych, po wcześniejszym kontakcie
z dyrektorem szkoły- p. Dominiką Karkoszka (tel. 18 2634515).

  

   W dniu 13.11.2012 r. odbyła się podniosła uroczystość nadania Imienia Bł. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Kiczorach. Mszę św. odprawił i dokonał poświecenia sztandaru Jego Ekscelencja Kardynał Stanisław Dziwisz.