Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Start

Policjant w szkole

Kategoria:

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

 

            13 kwietnia 2022 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji w Jabłonce. Uczniowie ze względu na tematykę prelekcji zostali podzieleni na dwie grupy. Klasom 0-2 oraz przedszkolakom zostały utrwalone zasady ruchu drogowego oraz przypomniano zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole, na drodze jak i domu. Następnie pan Policjant tłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia.

Natomiast  tegoroczne spotkanie z policjantami klas III- VIII dotyczyło nie tylko problemów bezpieczeństwo w drodze do szkoły, ale także zagadnień cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie otrzymali ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnieniach, narkomanii oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Na spotkaniu poruszono również temat dopalaczy, narkotyków i e- papierosów, a zwłaszcza zagrożeń jakie płyną z ich zażywania.  Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Pomimo tak poważnej i istotnej tematyki spotkania przebiegały w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję że zaowocuje ono większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.