Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Kategoria:

Publikacja sprawozdania finansowego za 2019 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  im. Bł. Jana Pawła II sporządzone na dzień 2019-12-31, zostały opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipnica Wielka:

https://bip.malopolska.pl/glipnicawielka,m,337600,szkola-podstawowa-w-kiczorach.html

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Kategoria:

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

 

26 czerwca 2020 r. zakończyliśmy kolejny niezwykły i wymagający rok szkolny. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęliśmy od mszy świętej w Kościele parafialnym w Lipnicy Wielkiej.

Bezpośrednio już w szkole, kontynuowaliśmy uroczystość, które w tym roku ograniczyły się jedynie do wręczenia uczniom świadectw przez wychowawców w klasie. 

            W samo południe głos oddaliśmy klasie ósmej. Pod batutą Pani Zofii Kowalczyk w humorystyczny sposób naszych absolwentów pożegnała klasa VII, dodatkowo obdarowując ich drobnymi upominkami. Filmik przygotowany przez klasę VII najlepiej pokazał, jak wyjątkowa była to grupa. Następnie cała klasa VIII wyszła na środek sali, by podziękować za wspólnie  spędzone lata.  Finalnie uczniowie najstarszej klasy  wręczyli kwiaty wszystkim nauczycielom.

Kolejny rocznik ósmoklasistów wyfrunął z naszej szkoły, życzymy im powodzenia w szerokim świecie.

Projekt

Kategoria:

Projekt pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Uczniowie klas I – III brali udział w projekcie „Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!”, organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i Małopolskiego Kuratora Oświaty. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa, w której dzieci i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób mieli poinformować seniorów, jak nie stać się ofiarą oszustwa. Forma wykonania zadania była dowolna. Mógł to być plakat, list, krótka scenka dramowa, rozmowa telefoniczna.

Dzieci obejrzały najpierw film edukacyjny, a następnie w różnorodny sposób poinformowały seniorów jak nie stać się ofiarą oszustwa. Część uczniów wykonała  rysunki, pozostali redagowali listy, w którym przestrzegali wszystkich przed akcjami „Na policjanta”, „Na wnuczka”, Na pracownika administracji”.

Projekt- apel spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Z informacji od dzieci również wynika, że ich dziadkowie i babcie bardzo pozytywnie odebrały troskę o ich bezpieczeństwo. 

100 - lecie urodzin naszego Patrona

Kategoria:

18 maja 2020 roku przypada 100 rocznica  urodzin naszego patrona szkoły- św. Jana Pawła II . Z tej okazji przygotowaliśmy krótki życiorys Karola Wojtyły, ciekawostki z jego życia oraz cytaty, które warto pamiętać.

 

        Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Rodzina żyła skromnie. Jedynym żywicielem rodziny był ojciec. Młody Karol chodził do gimnazjum. Później podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wojna zastała go więc w Krakowie. Do tego zmarł ojciec. Podjął więc pracę fizyczną w kamieniołomie, zakładach chemicznych i oczyszczalni sody. Podejmował też wysiłki artystyczne, takie jak udział w podziemnym Teatrze Rapsodycznym oraz tworzenie poezji. Rzecz jasna myślał wtedy też o posłudze kapłańskiej, dlatego wstąpił w 1942 roku do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W ślad za tym podjął konspiracyjne studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok 1946 oznaczał dla Wojtyły profesję subdiakona. Tuż potem przyjął święcenia kapłańskie. Po wojnie natomiast podjął studia w Rzymie na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. Studia ukończył. Doktoryzował się zostając wkrótce doktorem teologii. Był już wtedy w parafii św. Floriana w Krakowie. Od 1956 wykładał etykę na KUL. W 1957 roku zdobył habilitację. W roku 1958 został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa oraz biskupem tytularnym Umbrii. Niestrudzenie pracował w dziedzinie teologii, publikując swoją „Miłość i odpowiedzialność” z roku 1960 oraz pozycję pt. „Osoba i czyn”. W roku 1963 Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim. 16 października 1978 roku został papieżem. Zdążył mianować 232 kardynałów oraz ogłosić 1318 błogosławionych i 478 świętych. Oprócz 43 listów apostolskich, napisał 11 konstytucji, 14 adhortacji i aż 14 encyklik. Przeżył zamach terrorystyczny na swe życie. 2 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II zmarł.

Ciekawostki o Janie Pawle II

*Szczególną uwagę Jan Paweł II poświęcił młodzieży, a to jako papież, który w momencie wyboru na urząd miał zaledwie 58 lat – będąc najmłodszym papieżem w historii Kościoła.

*Zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Był solą w oku ustrojów totalitarnych.

*13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie turecki zamachowiec dwukrotnie raził papieża z pistoletu. Świadkami zamachu były miliony wiernych przed telewizorami. Operacja ratująca mu życie trwała kilka godzin. Odwiedził później zamachowca w więzieniu – wybaczył mu i poświęcił modlitwę. Prawdopodobnie zamach ten był jedną z przepowiedni fatimskich.

*Początek lat 90. przyniósł papieżowi niestety chorobę Parkinsona.

*W roku 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret uznający heroiczność cnót Jana Pawła II, który był równoznaczny z zamknięciem zasadniczej części jego procesu beatyfikacyjnego. Kanonizacja papieża-Polaka odbyła się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.

Cytaty Jana Pawła II:

*„13 maja 1981 r. jedna ręka trzymała pistolet, a inna prowadziła kulę… Odczułem ową niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli.”

*„Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości.”

*„Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.” „Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać.”

*„Czego szukacie?…Pozwólcie, że jeszcze raz zapytam: czego szukacie? Albo lepiej – kogo szukacie?… Odpowiedź może być tylko jedna: szukacie Jezusa Chrystusa! Jezusa Chrystusa, który jednak wychodzi pierwszy na poszukiwanie was… Nie sądźcie nigdy, że w Jego oczach jesteście nieznajomymi, niczym puste liczby tworzące anonimowy tłum. Chrystus ceni każdego z was, każdego osobiście zna i gorąco kocha.”

 

Ogłoszenie Ministra

Kategoria:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

dziękuję za dotychczasowe działania informacyjne i edukacyjne dotyczące podstawowych zasad higieny i rozpowszechnienie rekomendacji MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Przekazuję plakaty informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o udostępnienie w widocznych miejscach w Państwa placówkach. To przystępne graficznie materiały, przygotowane pod kątem dzieci i młodzieży.

Przypominam również o przeprowadzeniu zajęć z uczniami na temat zasad higieny osobistej oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na to czy szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne są odpowiednio wyposażone w niezbędne środki czystości.

Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Polecam Państwu również stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus.

 

Łączę wyrazy szacunku

Dariusz Piontkowski

 

Załączniki:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

Koronawirus

Kategoria:

12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole podstwowej  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze od godz. 8.00 do 12.00.

 

Od poniedziałku, 16 marca br. do 25 marca br. wychowankowie i uczniowie

nie przychodzą do szkoły. 

Żołnierze niezłomni

Kategoria:

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

          1 marca w naszym kraju obchodzony jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji 2 marca 2020 r wybrani uczniowie klas 0- III pod opieką pani Marii Flaszczyńskiej  przygotowali uroczysty apel, na którym zaprezentowali wiersze i piosenki patriotyczne oraz przybliżyli historię ówczesnej sytuacji żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Uczniowie wspominali bohaterów, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej podejmując nierówną walkę o suwerenność i niepodległość Polski. Skazano ich na zapomnienie, a zasługi wymazano z kart historii. Mordowano i zakopywano w bezimiennych mogiłach.

             Słowa padające ze sceny były trudne i czasem niezrozumiałe (szczególnie dla najmłodszych), ale na widowni panowała cisza i skupienie.  Apel wszystkim się podobał i był dla uczniów lekcją patriotyzmu i historii. Obejrzenie występu dostarczyło widzom ogromnych wzruszeń i przyczyniło się do zapamiętania tej ważnej daty w historii naszego kraju.

 

Bal karnawałowy

Kategoria:

ZABAWA  KARNAWAŁOWA 2020r.

            Każdy, kto wszedł do naszej szkoły 25 lutego w godzinach popołudniowych, mógł spotkać królewny, królewiczów, rycerzy, wróżki,  potwory, zwierzaki, przedstawicieli różnych zawodów(policjantów, strażaków, wojskowych…). Ale spokojnie… nikt nikogo nie zaczarował. To tylko uczniowie klas I- III i IV – VIII solidnie przygotowali się do pokazu na balu karnawałowym.    Dobrej muzyki, fantastycznej zabawy, konkursów, tańców było co nie miara. Może bal się już skończył, ale wspomnienia z tak rewelacyjnej zabawy na pewno zostaną w sercach uczniów bardzo, bardzo długo zwłaszcza, że w tym roku nasze stroje można było uwiecznić w specjalnie  przygotowanej fotobudce.

Żywa lekcja historii

Kategoria:

ŻYWA LEKCJA HISTORII "OD MIESZKA I DO BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO".

            Czy podróże w czasie są możliwe? Uczniowie naszej szkoły mogli się przekonać, że tak.     A wszystko to za sprawą agencji widowisk historycznych „ARKONA”, której przedstawiciele w dniu 24 lutego zagościli u nas z programem żywej lekcji historii pt. „Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego”. Aktorzy w ciekawy sposób opowiadali  m.in. o: ubiorze średniowiecznego mężczyzny i kobiety, zwyczajach rycerskich i sposobach walki, broni średniowiecznego rycerza, pierwszych Piastach: Mieszku I, Bolesławie Chrobrym, Bolesławie Krzywoustym, misji św. Wojciecha i jego męczeńskiej śmierci.

            Ciekawa narracja, okraszona humorem, była przeplatana rekonstrukcjami bitew średniowiecznego rycerza. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali  prezentowanych opowieści, a ci najodważniejsi mogli wziąć udział w reżyserowanych inscenizacjach. Dużą atrakcją dla dzieci był również przeprowadzony na zakończenie pokazu quiz o Piastach. Nagrodami w nim były denary – średniowieczna waluta. Uczestnicy programu mogli też z bliska obejrzeć przywiezione przez grupę eksponaty.

Dzień Babci i Dziadka

Kategoria:

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2020 r.

          Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

            Dnia 22 stycznia przedstawiciele klas od 0 do VIII pod kierunkiem pań Wioletty Machaj i Gabrieli Trzop przygotowały wspaniałą imprezę z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta. Na wstępie pani dyrektor Dominika Karkoszka przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami i złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Dzieci, poprzez inscenizację, wiersze, piosenki oraz wspólną zabawę i konkursy mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

 Dzieci z udziałem mam przygotowały również dla nich poczęstunek w postaci ciasta, kawy i  herbaty. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie.

            Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Kolęda

Kategoria:

WIZYTA DUSZPASTERSKA  2020 r.

            Czas po Świętach Bożego Narodzenia w naszej polskiej tradycji to czas spotkań rodzin z duszpasterzem tzw. kolęda.  Ponieważ w szkole spędzamy sporo godzin możemy śmiało stwierdzić, że szkoła to wielka rodzina. Dlatego też 23 stycznia 2020r. przyjęliśmy w naszej społeczności szkolnej ks. Michała Kwietnia, który odwiedził nas z wizytą duszpasterską.

            Ks. Michał pobłogosławił naszą szkołę i zgromadzonych na uroczystości nauczycieli, pracowników i uczniów. Nasze radosne spotkanie kolędowe zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem kolęd.

Wigilia

Kategoria:

WIGILIA SZKOLNA 2019

                                                           „Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,

                                                           dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory(...).”

            20 grudnia 2019 był w naszej szkole dniem szczególnie uroczystym. W przeddzień przerwy świąteczno - noworocznej odbyła się, tak jak co roku, Szkolna Wigilia. Uczniowie pod kierunkiem Pań: Marii Flaszczyńskiej i Dominiki Karkoszki zaprezentowali tradycyjne jasełka. Z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mali artyści odegrali swoje role i przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon pasterzy i monarchów. Cudownie zaśpiewane kolędy, pastorałki zrobiły na wszystkich bardzo duże wrażenie.

            Po występie uczniów głos zabrała Dyrektor Dominika Karkoszka, która w imieniu własnym złożyła wszystkim serdeczne świąteczno-noworoczne życzenia. Na koniec głos zabrała ks. Damian Obrał, który przeczytała fragment Pisma Św. o narodzeniu Pańskim i udzielił całej społeczności szkolnej błogosławieństwa bożego.

            Po części artystycznej i ciepłych życzeniach wszyscy podzielili się opłatkiem, a później zasiedli do wspólnej wieczerzy i delektowali się potrawami przygotowanymi przez panie kucharki
i rodziców
.

Wieczorek Patriotyczny

Kategoria:

II PATRIOTYCZNY WIECZOREK Z OKAZJI

NARODOWEGO  ŚWIĘTA    NIEPODLEGŁOŚCI

            29 listopada w Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach odbył się II Wieczorek Patriotyczny z okazji Narodowego  Święta Niepodległości. Uczniowie klas 0-VIII pod kierunkiem p. Marii Flaszczyńskiej zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności.

            W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Lipnica Wielka- Mateusz Lichosyt, który w krótkiej przemowie przypomniał nam dzieje polskiej Orawy na tle historii Polski.   Na spotkanie przybyli również rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo naszych uczniów, którzy podziwiali oraz nagradzali występy gorącymi oklaskami. Zaprezentowane zostały piękne wiersze i pieśni mówiące o doli żołnierskiej, miłości do Ojczyzny i radości z odzyskanej wolności. Pomimo ogromnej tremy uczniowie poradzili sobie świetnie.  Dzięki takim wydarzeniom uczniowie mają możliwość rozwinięcia nie tylko swoich umiejętności recytatorskich, muzycznych, ale również budować swoją postawę patriotyczną.

            Po występie artystycznym p. dyrektor Dominika Karkoszka rozdała nagrody uczniom, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pt.: „Żołnierze polscy na frontach II Wojny Światowej”. Na koniec zaprosiła wszystkich uczestników na poczęstunek przygotowany przez mamy z  Rady Rodziców. Był to miły, uroczysty, patriotyczny wieczór, który dostarczył wielu wzruszeń i refleksji nad skomplikowaną przeszłością naszego narodu.

            Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za zaangażowanie oraz pragniemy zachęcić do udziału w  Wieczorku Patriotycznym w przyszłym roku.

Dzień Praw Dziecka

Kategoria:

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 

                                                                       „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

                                                                                                                     Janusz Korczak

            Dzieci w naszym kraju są przyzwyczajone, że swoje święto obchodzą 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też mają okazję do świętowania, ponieważ Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych propaguje datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

            W tym roku przypada okrągła, trzydziesta  rocznica uchwalenia  Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się  akademia przygotowana przez klasę  IV i V, pod opieką pani pedagog- Agaty Barszcz. Podczas występu przedstawiono krótką prezentację, w której przypomniano najważniejsze prawa dziecka. Dodatkowo uczniowie odśpiewali piosenkę pt.: ”Piosenka o prawach dziecka”, która jest swoistym „hymnem” dzieci. Chociaż w naszej szkole prawa dziecka mają „swoje święto” cały rok i ani na chwilę o nich nie zapominamy, to dziś śpiewając piosenkę, chcieliśmy, by usłyszał ją dorosły świat.
            W tym dniu wszyscy nasi uczniowie, by uczcić ten wyjątkowy dzień przyszli ubrani na niebiesko. Z tej również okazji w klasach IV- VIII zostały przeprowadzone lekcje w ramach godzin do dyspozycji nauczyciela, na których uczniowie poznawali dokładnie swoje prawa zagwarantowane im w Konwencji Praw Dziecka.

Dzień Niepodległości

Kategoria:

Akademia z okazji Święta Niepodległości Polski

            Niepodległość Polski – to hasło jest ważne dla każdego Polaka, dlatego też w dniu 12.11.2019 r. w naszej szkole obchodzona była 101 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji uczniowie klasy VII i VIII pod kierunkiem p. Andrzeja Habiny przygotowali uroczystą akademię. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, oglądnęliśmy wzruszającą i pełną zrozumienia akademię, w której pokazali jak ważna jest dla nich historia oraz pamięć o bohaterach. Dla wszystkich była to ciekawa i pouczająca lekcja historii.

Szkoła do hymnu

Kategoria:

Udział w akcji  „Szkoła do hymnu”.

           8 października 2019 r. dla wielu uczniów i pracowników placówek oświatowych w Polsce oraz szkół polskich za granicą, miał bardzo uroczysty charakter. Punktualnie o godzinie 11.11 włączyliśmy się w akcję „Szkoła do hymnu”, która jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”. Jako prawdziwi patrioci odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego, aby uczcić szczególną datę dla każdego Polaka- 11 listopada, kiedy to Polska po 123 latach zaborów odzyskała swoją niepodległość.

Dzień języków obcych

Kategoria:

 Dzień Języków Obcych

            13 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych.
Z tej okazji chętni uczniowie klas I- VIII, dla których posługiwanie się językiem angielskim nie stanowi większego problemu, pod kierunkiem pani  pani Alicji Kramarz  przygotowali przedstawienie pt.:„Kopciuszek” w wersji anglojęzycznej.

            Nasi „aktorzy” spisali się na medal, zarówno pod względem warsztatu aktorskiego jak i zdolności językowych, a piękna scenografia i kostiumy przeniosła nas w krainę baśni. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało, nawet naszym najmłodszym uczniom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem angielskim.

 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Kategoria:

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

            7 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek przypadający na 5 listopada. Uczniowie klas I-VIII w ten wyjątkowy dzień mieli okazję przebrać się za swoją ulubioną postać bajkową. Nietrudno się domyśleć, że w tym dniu na szkolnym korytarzu można było spotkać królewny, królów, czarownice i wszelkiego rodzaju zwierzęta. Wszyscy uczniowie, którzy w tym dniu przyszli w przebraniu dostali od pani bibliotekarki- Wioletty Machaj drobne upominki w postaci naklejek i zakładek do książek.  Zabawa, dużo uśmiechów, moc radości królowały podczas całego dnia. Święto bajkowych postaci uczciliśmy więc wspaniałą zabawą

Obchody Imienin Patrona Szkoły w Dolinie Chochołowskiej

Kategoria:

Imieniny św. Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej

         Tradycyjnie 4 listopada w święto imienin Karola Boromeusza - patrona Ojca Świętego Jana Pawła II, 40 uczniów naszej szkoły (kl. IV- VIII) po raz kolejny pielgrzymowało do Doliny Chochołowskiej. W tym roku Tatry powitały nas deszczem, który nie opuszczał nas ani na chwilę.     Po dwugodzinnym spacerze, w schronisku spotkaliśmy się z blisko 700-osobową rzeszą młodzieży i opiekunów 23 szkół noszących imię Jana Pawła II z Archidiecezji Krakowskiej. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa: „Gaude Mater Polonia”. W tym roku dodatkowo to imieninowe spotkanie było poświęcone 40- tej rocznicy I Pielgrzymki do Polski. Po uroczystej mszy św., która ze względu na opady deszczu została odprawiona w schronisku wszyscy udaliśmy

się na słodki poczęstunek, a następnie w drogę powrotną.

Oprócz wartości religijnych niewątpliwą zaletą tej wycieczki były walory poznawcze ukochanych przez Papieża Tatr Zachodnich. Mogliśmy podziwiać malownicze panoramy na okoliczne szczyty i granie Kominiarskiego Wierchu, Wołowca, Grzesia, Rakonia i Mnichów Chochołowskich.

Obchody Patrona Szkoły

Kategoria:

Jan Paweł II- Jego święci i błogosławieni

  

            22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach obchodziliśmy siódmą rocznice  nadania imienia naszej szkole.  Motywem przewodnim tegorocznych uroczystości było hasło: „Jan Paweł II- Jego święci i błogosławieni”.

            O godzinie 11.00 cała nasza społeczność szkolna zebrała się na uroczystej Mszy św.             w Kaplicy, gdzie wspólnie, pod przewodnictwem ks. Damiana Obrała oraz proboszcza Jerzego Bargiela modliliśmy się w intencji nas wszystkich. We mszy świętej, jak i w pozostałych uroczystościach brali udział przedstawiciele gminy: sekretarz – Jan Kuliga,  dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Marzena Michalak, sołtys wsi Kiczory- Henryk Kowalczyk, rodzice oraz pracownicy szkoły.

            Uroczystości w szkole rozpoczęły się od uroczystego wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu szkoły. Następnie uczniowie klasy II i III pod kierunkiem pani Marii Flaszczyńskej przedstawili program artystyczny, w którym przybliżyli nam świętych, którzy zostali wyświęceni przez św. Jana Pawła II. Po przedstawieniu uczniowie, którzy brali udział w konkursach organizowanych przez szkołę otrzymali pamiątkowe nagrody. W konkursie wiedzy o Janie Pawle II wyróżniono (w kolejności zajętych miejsc): Oliwię Karkoszkę, Małgorzatę Gnidę,  Annę  Karnafel oraz Faustynę Warzeszak. W konkursie plastycznym nagrodzono: Antosię Bandyk, Julię  Stachulak i  Amelię Kramarz. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, która w swoich słowa wyraziła radość i dumę z tego, że naszym Patronem jest Jan Paweł II. Przemówienie wygłosił również sekretarz gminy Lipnica Wielka- Jan Kuliga, który przypomniał nam jak wyglądały starania rodziców, przedstawicieli szkoły, by nadać imię Jana Pawła II Szkole w Kiczorach.

            Dzień Patrona w naszej szkole był tak wyjątkowy jak jego główny bohater - Jan Paweł II. Kolejny raz przekonaliśmy się, że emocje związane z Jego osobą nie stygną, lecz powodują wzruszenie i skłaniają nas do refleksji. Jego idee i myśli są wiecznie żywe w naszym codziennym działaniu. Choć minęło już 14 lat od jego śmierci, nadal pozostaje wśród nas. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tego wybitnego Polaka.

Policjant w szkole

Kategoria:

Spotkanie z policjantami

 

            Dnia 23.10.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie klas III- VIII z Funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Jabłonce. Podczas spotkania funkcjonariusz policji przedstawił zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Policjant wyjaśnił uczniom za kogo uważa się nieletnich, jak również za jakie czyny odpowiadają. Przedstawił środki wychowawcze i naprawcze stosowane wobec nieletnich w przypadku popełnienia czynów lub jeżeli wykazują przejawy demoralizacji. Ponadto w prelekcji policjant poinformował również o zjawisku cyberprzemocy, zagrożeniach płynących z sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu, głównie ochrony prywatności w sieci oraz wzajemnego poszanowania.  Na spotkaniu poruszono również temat dopalaczy, narkotyków i e- papierosów, a zwłaszcza zagrożeń jakie płyną z ich zażywania.  Uczniowie wykazali spore zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności naszych uczniów za swoje zachowanie.

            Natomiast dzieciom z klasy I, II oraz zerówki Pan policjant przybliżył podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniał numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Wspomniał również o konieczności noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe.  Dzieci  z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa.

Dbamy o groby na cmentarzu

Kategoria:

Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych, 28 października wolontariusze „Anioły Miłosierdzia" porządkowali opuszczone i zaniedbane groby na cmentarzu w Lipnicy Wielkiej. 

Celem akcji jest nie tylko pomoc, ale także kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku, wdrażanie do odpowiedniego zachowanie się w miejscach pamięci narodowej i miejscach publicznych.

Anioły Miłosierdzia w Barce

Kategoria:

Integracyjne warsztaty plastyczne wolontariuszy "Aniołów Miłosierdzia" z Kiczor z podopiecznymi z "Barki" - wspólne wykonywanie aniołków na Jubileuszowy Orszak Świętych!

Jak wytresować smoka 3

Kategoria:

„Jak wytresować smoka 3”

 

            16 października przyjechało do nas kolejny już raz kino objazdowe. Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć trzecią część  filmu animowanego pt. „Jak wytresować smoka ”. Była to kontynuacja poprzednich części, w której nasz bohater Wiking Czkawka wraz z przyjaciółką Astrid zarządza osadą Berk, gdzie stworzył cudowny azyl dla smoków. W niewielkiej wiosce w najlepszej zgodzie mieszkają teraz ludzie i te z pozoru straszne bestie. Niespodziewanie w okolicy pojawia się ktoś całkiem nowy - piękna smoczyca, Biała Furia. I wtedy wszystko się zmienia. Szczerbatek, smok Czkawki, kompletnie traci głowę dla lśniąco białej Furii. Ale nikt nie wie, że skrywa ona pewną groźną tajemnicę, coś, co niesie niezwykłe zagrożenie dla wszystkich mieszkańców Berk. Oto jej śladem podąża ktoś, kto postanowił schwytać i uwięzić wszystkie smoki na świecie.
Czkawka i Szczerbatek muszą więc wyruszyć w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu tajemniczej krainy, bezpiecznego smoczego świata, o którym mówią legendy. Człowiek i smok będą wspólnie walczyć, by ochronić to, co dla nich najważniejsze.

            Seans filmowy trwał półtorej godziny, w ciągu której mieliśmy okazję kolejny już raz przenieść się w świat animowanej, smoczej  fikcji.

            Czekamy z niecierpliwością na kolejną wizytę  i ciekawe przygody nowych już bohaterów.

Dzień Nauczyciela

Kategoria:


 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2019

                                                                               

                                                                                              „ Zacną rzeczą jest uczyć się,

                                                                             lecz jeszcze zacniejszą – nauczać".

                                                                          Mark Twain

   Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela został w naszej szkole uświetniony uroczystym apelem, podczas którego wystąpili uczniowie  klasy IV,V i VIII pod kierunkiem pań Wioletty Machaj i Gabrieli Trzop. Przygotowana przez uczniów  akademia, była doskonałą okazją, aby podziękować nauczycielom za ich trud wychowywania i kształcenia. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny – między innymi przedstawili w sposób humorystyczny różne typy nauczycieli.  Młodzi artyści również piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.
  
  Na zakończenie akademii głoś zabrała p. Dyrektor Dominika Karkoszka, która  podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły  za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.
    Po przedstawieniu wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły – obecni oraz emerytowani zostali obdarowani kwiatami oraz zaproszeni  na słodki poczęstunek.

 

Wycieczka do Zawoi

Kategoria:

         Wycieczka do Zawoi.

     Dnia 15 października dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III pojechali na wycieczkę do Zawoi. Pierwszym etapem naszego wyjazdu było oglądniecie  stałej wystawy Babiogórskiego Parku Narodowego. Uczniowie mieli okazje dowiedzieć się jakie zwierzęta zamieszkują te tereny, wysłuchać odgłosów jakie wydają oraz oglądnąć eksponaty. 

Następnie udaliśmy się wszyscy do Beskidzkiego Raju - jest to jeden z najwyżej położonych ośrodków konferencyjno- wypoczynkowych w górach Beskidu Żywieckiego. Ośrodek ten zauroczył nas  pięknym widokiem na  panoramę Babiej Góry, a także na pasmo Jałowieckie, Policę, Kiczorę i Lachów. Widok ten mogliśmy podziwiać z 25 metrowej wieży widokowej. Następna atrakcją, z której skorzystaliśmy w ośrodku było oglądniecie zwierząt znajdujących się mini zoo i zabawa na placu zabaw. Do domu wracaliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń po aktywnie spędzonym dniu. Wycieczkę  zaliczamy do bardzo udanych, zwłaszcza, że pogodę mieliśmy wymarzoną, a dzieci zachowywały się na medal.

Wycieczka do Oświęcimia

Kategoria:

WYCIECZKA KLASY VII i VIII DO OŚWIĘCIMIA I WADOWIC 

            W dniu 7 października 2019r. uczniowie klas VII i VIII wraz ze swoimi opiekunami- p. Zofią Kowalczyk i p. Wiolettą Machaj odbyli wycieczkę  do Miejsca Pamięci i Muzeum w Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau oraz do Wadowic. Celem wycieczki było poznanie miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach, Romach i innych narodowościach. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny prezentujący historię powstania i cel założenia obozu oraz zwiedzili obie jego części. W trakcie zwiedzania młodzież dowiedziała się o warunkach życia więźniów, grupach narodowościowych, kategoriach i oznaczeniach więźniów, liczbie ofiar, sytuacji dzieci w obozie, eksperymentach medycznych, karach i egzekucjach, a także o ewakuacji i wyzwoleniu z obozu. Ta lekcja historii podyktowana była potrzebą budowania pamięci o tym, co nam pozostaje, gdy odchodzą ostatni naoczni świadkowie i ocalali z Holocaustu.

            Drugim celem wycieczki było odwiedzenie Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach. Świątynia ta w sposób szczególny jest związana z osobą urodzonego w Wadowicach papieża Jana Pawła II( patrona naszej szkoły) .W tym właśnie miejscu 20 maja 1920 r. ochrzczony został mały Karol Wojtyła. W tej świątyni przystąpił do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Tu był ministrantem. Tu dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa i - już jako arcybiskup krakowski - tu przeżywał swój srebrny  jubileusz kapłański.
           

            Wycieczka do Oświęcimia, która niewątpliwie była niezapomnianą lekcją historii zostawi na zawsze ślad w sercach naszych uczniów, którzy zaprezentowali postawę godną powagi miejsca, w którym się znajdowali.

Rajd im.Piotra Borowego

Kategoria:

XVII Gminny Rajd Turystyczny im. Piotra Borowego

                                      Ścieżkami i Szlakami Babiej Góry

 

            W dniu 01.10.2019 nasza szkoła, jak co roku, wzięła udział w XVI Gminnym Rajdzie Turystycznym im. Piotra Borowego - Ścieżkami i Szlakami Babiej Góry.

            W tym roku 37 uczniów klas IV-VIII pod opieką 4 nauczycieli wzięło udział w Rajdzie .  Trasę jaką podążaliśmy to: Kiczory- Kiczory Polana- Rajsztag- Stańcowa Polana, gdzie  przy punkcie informacyjnym BgPN zakończyliśmy naszą wyprawę. Po krótkim odpoczynku, wręczeniu przez Wójta Gminy Lipnica Wielka każdej klasie pamiątkowego dyplomu i odznaki rajdowej udaliśmy się  w drogę  powrotną, tym razem już autobusem. Podczas naszej pieszej wycieczki mieliśmy okazję  podziwiać piękno przyrody orawskiej w jesiennym wydaniu.

            Tegoroczny Rajd był wyjątkowy, ponieważ jego celem oprócz poznania piękna przyrodniczego i krajoznawczego pasma Babiej Góry i jego okolic, czy propagowania aktywności ruchowej i ożywienia szlaków turystycznych,  było również uczczenie 80-tej rocznicy  wybuchu II Wojny Światowej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Kategoria:

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

        Dnia 2 września o godzinie 11, po uroczystej mszy świętej  odbyło się w naszej szkole  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.  Nowa Pani Dyrektor Dominika Karkoszka serdecznie powitała uczniów oraz ich rodziców, grono pedagogiczne i wszystkich pracowników. Następnie uczniowie klas I-III przedstawili krótką część artystyczną, w której upamiętnili  80 rocznicę   wybuchu II Wojny Światowej. Na koniec Pani Dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli  oraz wychowawców poszczególnych klas. Po uroczystości wszyscy uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas.
         Pierwszy dzień szkoły szczególnie przeżywali najmłodsi uczniowie klasy zerowej, którzy z obawą i niepewnością, ale też z dużą ciekawością obserwowali całe to wydarzenie.
          Na cały rok szkolny wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy dużo siły i wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy i pokonywaniu wszelkich trudności.

Program artystyczny i dekorację  przygotowała p. Maria Flaszczyńska.

 

Warsztaty kulinarne z uczniami

Kategoria:

Warsztaty kulinarne
 14 czerwca to również dzień w którym w naszej szkole odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez panie z Koła Gospodyń Wielskich, podczas których dzieci piekły babeczki. Najprzyjemniejszą częścią warsztatów była oczywiście degustacja własnoręcznie ozdobionych babeczek.

W imieniu dzieci i opiekunów serdecznie dziękujemy Panią z Koła Gospodyń Wiejskich   za życzliwość  i przeprowadzanie warsztatów.

 

Spotkanie z Iluzjonistą

Kategoria:

Spotkanie z iluzjonistą

          W dniu 14 czerwca 2019 roku w sali Domu Ludowego nasi uczniowie z  klas 0- II wzięli udział w niezwykłym spotkaniu,  a było to spotkanie z iluzjonistą panem Romanem Roszyk.

Wycieczka do Wioski indiańskiej

Kategoria:

Wycieczka do Wioski Indiańskiej ARAPAHO

            W środę 12 czerwca dzieci z klas 0 –III miały okazję pobyć w prawdziwej wiosce indiańskiej ARAPAHO
w miejscowości Zalas.
W pięknej, otoczonej lasem scenerii czekało na uczestników wiele ciekawych i zaskakujących atrakcji, związanych ze zdobywaniem indiańskich sprawności. W formie zabawy dzieci przeniosły się w świat Dzikiego Zachodu. Przygodę rozpoczęli od malowania twarzy w barwy indiańskie. Oglądali oryginalne tipi, każdy mógł dotknąć skóry   i kości dzikich zwierząt, obserwować przez lornetkę okolicę z punktu widokowego ARAPAHO oraz zdobywać sprawności: wspinaczka i zejście po linie, pajęczyna, równoważnia, rzut obręczą na bawole rogi, łowienie kaczuszek, strzelanie z łuku do tatanki oraz ciągnięcie jadowitych węży. Z pewnością największym wyzwaniem było przejście gołą stopą po „rozżarzonych węglach” czyli ścieżką wysypaną ostrymi szyszkami.  Zadania, choć niełatwe sprawiły dzieciom wiele radości. Odwiedzili również wąwóz duchów, do którego każdy musiał samodzielnie zejść po linie 40 m w dół, gdzie mieściło się cmentarzysko wojowników. Mogli tam wysłuchać indiańskich opowieści m.in. „o łapaczu snów” i poznać kulturę Indian. Była to nie tylko ciekawa przygoda i zabawa ale także okazja do zdobywania wiadomości i sprawności. Zaopatrzeni w indiańskie pamiątki, trochę zmęczeni ale pełni wrażeń dzieci wróciły do domu.

Dzień dziecka

Kategoria:

Dzień Dziecka 2019

Co to był za dzień…

3 czerwca obchodziliśmy  w naszej szkole Dzień Dziecka.

Świętowanie tego dnia rozpoczęliśmy ważnym wydarzenie, a było to poświęcenie nowo wybudowanego wielofunkcyjnego boiska sportowego. Uczniowie klas IV   i V pod przewodnictwem pani Zofii Kowalczyk przedstawili krótki program artystyczny i złożyliśmy uroczyste przyrzeczenie. Następnie  głos zabrali przybyli goście zastępca wójta pan Jakub Dyrcz oraz były wójt pan Bogusław Jazowski. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. Damian Obrał.

Po oficjalnym otwarciu boiska przyszedł czas na zabawę i świętowanie. Tegoroczne święto dzieci odbyło się pod hasłem Dzieci Świata dlatego też uczniowie przebrali się za dzieci z różnych kontynentów. Odbyły się zawody sportowe, chłopcy zagrali mecz w piłkę nożną. Kolejno przebierańcy podzielili się na  grupy: Azja, Ameryka , Afryka i dokonali swojej prezentacji. Podczas wystąpień  mogliśmy dowiedzieć się  różnych ciekawostek, usłyszeć muzykę           i zobaczyć pochód każdego kontynentu. Na zakończenie każda grupa otrzymała wycinek  kuli ziemskiej, który należało pokolorować, a następnie ułożyć wspólnie kulę ziemską. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to to był główny cel tego dnia!

 

Porady stomatologiczne dla dzieci

Kategoria:

 Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I wzięły udział w Ogólnopolskim programie edukacji stomatologicznej

Niesamowity świat higieny jamy ustnej

Wiek 6-7 lat to najlepszy czas, aby pomóc dzieciom wykształcić towarzyszące im już przez całe życie pozytywne nawyki dbania o higienę. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby, sposobów i częstotliwości prawidłowego szczotkowania zębów oraz przełamania bariery regularnych wizyt stomatologicznych.

 

Czytanie na przerwach

Kategoria:

 Przerwa na czytanie – ogólnopolska akcja bicie rekordu w czytaniu na przerwie

 14 maja w naszej szkole została przeprowadzona akcja Przerwa na czytanie 2019. Społeczność szkoły na dwóch przerwach międzylekcyjnych o godz. 9.35 i 10.40 czytała książki. We wspólnym czytaniu wzięły udział wszystkie klasy i nauczyciele. Uczestnicy akcji zgromadzili się w swoich salach i czytali przyniesione książki.

Spotkanie ze strażakami

Kategoria:

WIZYTA STRAŻAKÓW W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM I PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU

 W dniu 13 maja przedszkolacy z wielką radością powitały wyjątkowych gości, strażaków z pobliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczorach. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że ich praca nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują  strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.  Jednak największe zainteresowanie wzbudził wielki czerwony wóz strażacki, do którego każdy mógł wejść.

Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci utrwaliły sobie numer alarmowy do straży pożarnej i sytuacje, kiedy powinny go używać. Strażacy obdarowali wszystkich słodyczami i odblaskami,   a dzieci wręczyły im własnoręcznie wykonany prezent.

Spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze przy dźwięku syren strażackich.

W imieniu dzieci i opiekunów serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczorach  za życzliwość  i przeprowadzone spotkanie.

Wywiadówka

Kategoria:

Wywiadówka odbędzie się 21 maja (wtorek) 2019 r. o godzinie 15.30.

Dla klasy VIII już od godziny 15.00

W ramach wywiadówki odbędzie się szkolenie dla rodziców prowadzone przez Pana M. Szczotkowskiego.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Kategoria:

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  im. Bł. Jana Pawła II sporządzone na dzień 2018-12-31, zostały opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipnica Wielka:

https://bip.malopolska.pl/glipnicawielka,m,322833,szkola-podstawowa-w-kiczorach.html

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Kategoria:

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał.
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,

życzymy Wam wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie.
Niech te święta będą zdrowe i pogodne.

Wesołego Alleluja życzą...

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Obsługa, Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II  w Kiczorach

Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych

Kategoria:

Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych

Dnia 12 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia nawiązująca do tradycji wielkanocnych. "Wielkanoc to najstarsze i najuroczyściej obchodzone przez chrześcijan święto. Niedziela palmowa - rozpoczyna w kościele obchody Wielkiego Tygodnia nawiązując w liturgii do uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy". Właśnie o tych tradycjach i obrzędach, czyli malowaniu pisanek, świątecznym śniadaniu w Wielką Niedzielę i polewaniu wodą w Lany Poniedziałek, czyli śmigusie-dyngusie, dniu "harców i swawoli, w którym trzeba polewać się wodą, weselić, śmiać się i odwiedzać" opowiedzieli uczniowie klasy IV w swoim krótkim przedstawieniu. Wprowadzili nas w niezwykły świąteczny czas i przypomnieli co symbolizują wielkanocne potrawy: jajko, baranek, chleb, bukszpan, wędlina oraz sól i pieprz.

Następnie głos zabrali Pani  Dyrektor Helena Omylak, ksiądz Damian Obrał i przedstawiciele samorządu uczniowskiego  składając całej społeczności szkolnej życzenia świąteczne.

 

 

Program przygotowały p. A. Zbieżek i p. G. Trzop

Spotkanie z Mikołajem

Kategoria:

Święty Mikołaj nocą wędruje,
w okna zagląda i nasłuchuje.
Gwiazdka w okna świeci
gdzie są grzeczne dzieci ? 

Spotkanie z Mikołajem 6 grudnia najmłodszych w naszej szkole odwiedził Mikołaj. Dzieci bardzo się ucieszyły z tej niezwykłej wizyty. Podczas spotkania z Mikołajem przedszkolaki zaśpiewały Mikołajowi piosenki, wyrecytowały wierszyki. Obecni na uroczystości goście, z zachwytem obserwowali występy przedszkolaków.

Śmiechu i radości było wiele. Na twarzach widać było wielkie wzruszenie i zadowolenie. Po występach Mikołaj obdarował dzieci słodkimi upominkami.

Program przygotowała D. Karkoszka.

Ślubowanie klasy I

Kategoria:

Dnia 27 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły – Pani Helena Omylak. Zanim pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej, przedstawili przygotowany program artystyczny pt. „Dobre maniery przy stole”. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Tym samym dzieci zostały oficjalnie uczniami klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach. Dowodem były dyplomy pasowania wręczone dzieciom przez dyrekcję szkoły i wychowawców oraz rożek obfitości wręczony przez rodziców.

Program przygotowała pani Maria Polańska- Nowak- wychowawca klasy I.

WIECZOREK PATRIOTYCZNY

Kategoria:

Rok szkolny 2018/2019 stanowi szczególną okazję do świętowania dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Kiczorach, ponieważ związany jest z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym w szkole został zorganizowany 15 listopada „WIECZOREK PATRIOTYCZNY”.

Na listopadowe spotkanie, podczas którego uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowali patriotyczny montaż słowno-muzyczny przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Temat przewodni wieczornicy stanowiła miłość do ojczyzny. Scenariusz inscenizacji pt. „ 100 Lat Niepodległej!” przygotowały p. Maria Flaszczyńska i p. Dominika Karkoszka. Po uroczystym powitaniu i odśpiewaniu hymnu narodowego, zgasły światła, w blasku świec, przy akompaniamencie muzyki na specjalnie przygotowaną scenę wkroczyli uczniowie klas 0-III, którzy recytowali wiersze. Wszyscy uczestnicy z uwagą i wzruszeniem słuchali wystąpień. Inscenizacji towarzyszył bogaty repertuar muzyczny pieśni patriotycznych wspólnie odśpiewanych , na który składał się Wojenko Wojenko, Przybyli ułani, Pieśń Legionów Polskich, Rozkwitał pąki białych róż, Ojczyzno ma, czy też Rota Podhalańka. Po skończonym występie głos zabrała pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach – pani Helena Omylak, która na koniec przemówienia zaprosiła przybyłe osoby na poczęstunek.

11 LISTOPADA

Kategoria:

Dnia 13.11.2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji narodowego święta Odzyskania Niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, zatem obchodziliśmy już 100 rocznicę wolności. Przygotowane w tym roku szkolne obchody charakteryzował niezwykle podniosły nastrój. Święto Odzyskania Niepodległości było sygnalizowane już dzień wcześniej poprzez umieszczenie okolicznościowej gazetki na głównym korytarzu.

Czytaj więcej...

Jan Paweł II Wielki Polak i Patriota

Kategoria:

22 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kiczorach obchodziliśmy rocznicę nadania imienia szkole. Uroczystość przebiegała pod hasłem „Jan Paweł II Wielki Polak i Patriota”. Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam za wzór. Chcieliśmy uczcić jego pamięć i przypomnieć, że Karol Wojtyła nie tylko był wielkim Papieżem, ale też oddanym Patriotą. Jego obecność na zawsze została zapisana w życiu każdego. Jako wielki człowiek, Polak, Papież pozostawił bogate przesłanie dla ludzkości. Dał świadectwo niezwykłej siły ducha, wiary, miłości Boga i człowieka. Był uosobieniem dobra, prawdy, mądrości i patriotyzmu. Jego cząstka powinna tkwić w każdym z nas.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Witaj szkoło!

Kategoria:

        

  3 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019 i choć mamy w pamięci wakacyjne przygody to z radością spotkaliśmy się z koleżankami i kolegami oraz naszymi nauczycielami. Pani dyrektor powitała uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i życzyła wszystkim wielu sukcesów. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy czwartej. Przypomnieli również o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Życzymy wszystkim samych dobrych ocen i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy.

Program artystyczny przygotowała pani Maria Flaszczyńska.

 

 

 

Samorząd uczniowski

Kategoria:

 

 

Samorząd uczniowski:

Przewodniczący: Oliwia Karkoszka

Zastępca: Karolina Karkoszka

Członkowie: Bartosz Gnida

Maja Kiełczewska

Kamil Wójciak

 

               

 

 

 

Opiekun samorządu Pani Wioletta Machaj