Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Policjant w szkole

Kategoria:

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

 

            13 kwietnia 2022 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji w Jabłonce. Uczniowie ze względu na tematykę prelekcji zostali podzieleni na dwie grupy. Klasom 0-2 oraz przedszkolakom zostały utrwalone zasady ruchu drogowego oraz przypomniano zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole, na drodze jak i domu. Następnie pan Policjant tłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia.

Natomiast  tegoroczne spotkanie z policjantami klas III- VIII dotyczyło nie tylko problemów bezpieczeństwo w drodze do szkoły, ale także zagadnień cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie otrzymali ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnieniach, narkomanii oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Na spotkaniu poruszono również temat dopalaczy, narkotyków i e- papierosów, a zwłaszcza zagrożeń jakie płyną z ich zażywania.  Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Pomimo tak poważnej i istotnej tematyki spotkania przebiegały w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję że zaowocuje ono większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

Żywa lekcja historii

Kategoria:

ŻYWA LEKCJA HISTORII

W dniu 7 marca 2024 r. uczniowie wzięli udział w żywej lekcji historii.
W czasie niej dowiedzieli się jak wyglądała droga Polski do odzyskania niepodległości - od powstania kościuszkowskiego, poprzez powstanie listopadowe i styczniowe, aż do pierwszej wojny światowej. Uczniowie poznali również ubiory kosynierów, legionistów polskich z czasów wojen napoleońskich, mundury Polaków walczących pod okupacją zaborców z Prus i Rosji, a także mundur i wierną klacz "Kasztankę" Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wielkim plusem lekcji była możliwość czynnego wzięcia udziału w niej naszych uczniów poprzez przymierzenie kostiumu z epoki i wcielenie się w odgrywaną postać.
Lekcja bardzo się naszym uczniom podobała i mamy nadzieję, że niedługo znowu będziemy mogli wziąć udział w kolejnym ciekawym spotkaniu z historią.

Dzień ziemi

Kategoria:

DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia obchodzimy święto naszej planety i wszystkich ekologów. To wspaniała okazja, aby pomyśleć, co każdy z nas może zrobić dla Ziemi, aby była zdrowa, piękna i czysta.        W związku z tym w tym dniu w naszej szkole odbył się uroczysty apel, który przedstawiła klasa VI pod opieką p. Heleny Omylak.

W części artystycznej uczniowie przybliżyli nam problemy dotyczące zagrożeń naszej planety. Przypomnieli, że stan środowiska przyrodniczego zależy od wszystkich ludzi i każdy z nas jest odpowiedzialny za przyszłość Ziemi. Wszyscy chcemy żyć w zdrowym środowisku, dlatego musimy wspólnie przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym. Młodzi artyści podkreślili, że najlepszym prezentem dla Ziemi jest nasza codzienna ekologiczna troska - dokręcony kran, zgaszenie niepotrzebnej żarówki, oddanie do neutralizacji zużytych baterii, odpowiednie zachowanie w lesie i na łące. Występy uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kategoria:

APEL Z OKAZJI 3 MAJA

W środę 7 maja 2024 roku odbyła się akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podczas akademii uczniowie przedstawili historię jej powstania. Na szkolnej scenie nie zabrakło twórców Konstytucji 3 maja wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim na czele, który zaprzysiągł konstytucję. Uczniowie starali się podkreślić, jak ważna jest znajomość historii swojego kraju, w myśl słów Jana Pawła II: “Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Próbowali odpowiedzieć na pytania, czym aktualnie dla nas są hasła takie jak: Wolność, Naród, Ojczyzna.

Pani Dyrektor zaapelowała do zgromadzonych, aby zastanowić się nad istotą tego dnia w życiu każdego Polaka, a także nieustannie doceniać wolność i niezależność naszego kraju. Podziękowała również uczniom klas: VI i V  za przedstawienie tej lekcji historii, a Panu Krzysztofowi Wziątkowi  za przygotowanie szkolnej akademii.