Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Policjant w szkole

Kategoria:

Spotkanie z policjantami

 

            Dnia 23.10.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie klas III- VIII z Funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Jabłonce. Podczas spotkania funkcjonariusz policji przedstawił zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Policjant wyjaśnił uczniom za kogo uważa się nieletnich, jak również za jakie czyny odpowiadają. Przedstawił środki wychowawcze i naprawcze stosowane wobec nieletnich w przypadku popełnienia czynów lub jeżeli wykazują przejawy demoralizacji. Ponadto w prelekcji policjant poinformował również o zjawisku cyberprzemocy, zagrożeniach płynących z sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu, głównie ochrony prywatności w sieci oraz wzajemnego poszanowania.  Na spotkaniu poruszono również temat dopalaczy, narkotyków i e- papierosów, a zwłaszcza zagrożeń jakie płyną z ich zażywania.  Uczniowie wykazali spore zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności naszych uczniów za swoje zachowanie.

            Natomiast dzieciom z klasy I, II oraz zerówki Pan policjant przybliżył podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniał numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Wspomniał również o konieczności noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe.  Dzieci  z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa.